Ochrana osobních údajů | AXA kariéra
Vítejte v AXA
Člen skupiny UNIQA Insurance Group

Ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím pole vyslovuji dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, v mnou poskytnutém rozsahu, společnostem finanční skupiny AXA v České a Slovenské republice (tj. AXA Management services s.r.o. IČ 25 67 27 03, se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha CZ; AXA životní pojišťovna a.s. IČ: 61 85 95 24, se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha CZ; AXA penzijní společnost a.s. IČ: 61 85 98 18, se sídlem Úzká 488/8, 602 00 Brno CZ; AXA investiční společnost a.s. IČ: 64 57 90 18, se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha CZ; AXA pojišťovna a.s. IČ: 28 19 56 04, se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha CZ; AXA d.d.s. a.s. IČ 35 977 540, se sídlem Kolárská 6, 811 06 Bratislava SK; AXA d.s.s. a.s. IČ 35 903 821, se sídlem Kolárská 6, 811 06 Bratislava SK; AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko IČ 50008056, se sídlem Kolárská 6, 811 06 Bratislava SK; AXA pojišťovna a.s., pobočka pojišťovny z jiného členského státu, IČ 36 857 521, se sídlem Kolárská 6, 811 06 Bratislava SK; AXA životní pojišťovna a.s., pobočka pojišťovny z jiného členského státu, IČ 35 968 079, se sídlem Kolárská 6, 811 06 Bratislava SK; AXA investiční společnost a.s., organizačná složka Slovensko, IČ 36 770 540, se sídlem Kolárská 6, 811 06 Bratislava SK) (dále jen „AXA“) a to pro účely nabízení jiných obdobných pracovních příležitostí, a to po dobu 5ti let od udělení souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.


Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemně na výše uvedenou adresu či elektronicky na prace@axa.cz


Pokud budete požadovat informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit na AXA v jejím sídle nebo i na jejího pověřence na ochranu osobních údajů. Dále se na AXA můžete obrátit i v případě uplatnění práva na výmaz nebo opravu nepřesných nebo úplných osobních údajů, či v případě práva na omezení zpracování a na přenositelnost údajů nebo při uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů.


Také bychom Vás chtěli informovat, že můžete kontaktovat i Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se rozhodnete podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů.